3 2 1

Umowa o dofinansowanie nr PL.3.22/3.3.01/13.03962/ERN-295 Projekt
„Zapomniane punkty widokowe“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa