3 2 1

Zapomniane Punkty Widokowe

Wstęp

Piękno Kotliny Jeleniogórskiej, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Izerskich można podziwiać z wielu punktów widokowych. Większość z nich powstała lub została odkryta już bardzo dawno, często w XIX wieku i wcześniej. Pozwalają one sięgnąć dalej i głębiej w naturalne piękno krajobrazu oraz przyrody. Niestety, wiele z nich nie było należycie pielęgnowanych i z czasem popadły w zapomnienie. W trakcie wędrówki napotykamy ślady po barierce, miejsca, gdzie z pewnością stała ławka, lub kilka stopni prowadzących donikąd. Wiele tych punktów zarastało i znikało na naszych oczach. Jednocześnie widać, jak ważne było dla wcześniejszych gospodarzy tych terenów podnoszenie atrakcyjności turystycznej w celu dostarczenia rozrywki wszystkim przyjezdnym. Z całą pewnością istniała idea, może uświadomiona, a może tylko intuicyjna, że należy inwestować w infrastrukturę turystyczną dla dobra powstającego przemysłu turystycznego.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., widząc możliwość odtworzenia produktu turystycznego, jakim są punkty widokowe, podjęła realizację projektu ZAPOMNIANE PUNKTY WIDOKOWE, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu po stronie czeskiej jest Karkonosze – Związek Miast i Gmin. Wspólnie z przewodnikami i miłośnikami historii wybraliśmy 25 zapomnianych punktów widokowych, dla których przygotowaliśmy rys historyczny, ilustracje, fotografie, dokumentację kartograficzną, uwarunkowania prawne i sugestie w sprawie ich odtworzenia. W naszych pracach odwołujemy się również do doświadczeń czeskich partnerów.

Celem naszego projektu jest przypomnienie o licznych zaniedbanych punktach widokowych – ich właścicielom, gminom, nadleśnictwom i ewentualnym sponsorom – w nadziei, że zainspiruje to do działań zmierzających do przywrócenia ich wcześniejszej świetności. W konsekwencji doprowadzi to do wzrostu turystycznej atrakcyjności regionu i zwiększenia ruchu turystycznego. Projekt pozwoli na wsparcie rozwoju turystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza przez wzbogacenie infrastruktury turystycznej o stare, a zarazem nowe, miejsca i punkty widokowe.

Wierzę, że strona internetowa powstała w wyniku naszego projektu, stanowić będzie źródło wiedzy i inspirację dla osób zainteresowanych tą tematyką oraz chcących przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionu, a także dla turystów odwiedzających polsko-czeskie pogranicze.

 

Grzegorz Rychter

Prezes Zarządu KARR SA

Umowa o dofinansowanie nr PL.3.22/3.3.01/13.03962/ERN-295 Projekt
„Zapomniane punkty widokowe“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa